Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı

Elektrostatik Toz Boya TESİSİ

Toz boya tamamen kuru bir kaplama sistemidir. Elektrikle yüklenen öğütülmüş reçine, pigment ve diğer hammadde taneciklerinden oluşur ve boyanacak objelerin üzerine püskürtülür.

Boyanacak malzemeler topraklanır, böylece yüklenen taneciklerin kürlenme fırınlarında eriyip birbirlerine yapışarak düzgün, dayanıklı ve kaliteli bir kaplama oluşturmadan önce malzemeye tutunmalarını sağlar. Toz boyalar termos et (ısı ile kürlenen) ve termo plastik olarak ikiye ayrılmaktadır. Isı ile kürlenen toz boyalar en çok kullanılan toz boyalardır. Kürlenme işlemi sırasında geri dönüşümü olmayan kimyasal bir değişime uğrarlar ve tekrar ısıtıldıklarında tekrar eriyerek sıvı hale geçmezler. Termoplasttık toz boyalar ise ısıtılarak tekrar tekrar eritilebilir, soğutulduklarında katılaşırlar. Özellikle en zorlu performans gerekliliklerinin olduğu yüksek film kalınlıklarında yapılan uygulamalar için uygunlardır.

 

ELEKTROSTATİK TOZ BOYAMA NEDİR?

Elektrostatik toz boyama solvent içermeyen bir yüzey kaplama metodudur. Kaplayıcı malzeme, son kat boya tabakasını oluşturan çok ince toz boya partikülleridir.
Toz boya, boya kabininde özel boya tabancaları vasıtasıyla atılır. Tabancadan geçerken elektrostatik yüklenen toz boya partikülleri kabin içinde boyanacak malzemeye yapışır ve kaplama işlemi gerçekleşmiş olur. Toz boyanın malzeme yüzeyine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin de çok iyi bir şekilde topraklanması gerekir. Fazla atılan boya, kabinde bulunan boya geri kazanım sistemi sayesinde toplanır ve tekrar kullanıma sokulur. Boya geri kazanım sistemi elektrostatik toz boyama teknolojisinin en büyük ekonomik avantajlarından biridir. Malzeme toz boya ile kaplandıktan sonra pişirme fırınına girer. 200ºC olan fırın ısısı toz boyanın erimesini ve malzeme üzerine yapışmasını sağlar. Sonuçta çok dayanıklı, ekonomik, çevre dostu, geniş renk yelpazeli ve parlak bir yüzey kaplaması elde edilir.
Solvent içermemesi, yüzey kalitesi, dayanıklılığı, boya geri kazanım sistemi, ekonomikliği ve çevre duyarlılığı elektrostatik toz boyamayı geleneksel boyama işlemlerine göre daha çekici bir alternatif yapmaktadır.

 

Toz Boyanın Uygulanması

Toz boya uygulaması üç ana adımdan oluşur.

 • Temizlik ve ön işlem
 • Toz boya uygulaması
 • Fırınlama

 

Temizlik ve ön işlem

Boyama işleminden mükemmel sonuç alabilmek için, boyanacak parçanın bir temizlik ve ön işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Parça temizliğinde kullanılmakta olan çeşitli yöntemler vardır. Asidik temizleyiciler inorganik kirlilikler için iyi sonuç verirken, alkali temizleyiciler organik kirliliklere daha uygundur. Diğer organik kirlilikler için yağ alıcı kimyasallar kullanılır.

Bu temizlik işleminden sonra genelde fosfatlama işlemi gerekir. Ancak mimari uygulamalar için kullanılan alüminyum profiller için chromic asit çözeltisinden geçirilmesi daha iyi sonuçlar verir.

 

Boya Uygulaması

Toz boya uygulaması, elektrostatik tabanca vasıtasiyla gerçekleştirilir. Bu amaç için corona ve tribo olmak üzere iki tip tabanca mevcuttur. Corona tipi tabancada, toz tabancayı terk ederken tabanca ucunda bulunan yüksek voltajlı bir elektrod sayesinde elektrostatik olarak negatif yüklenir. Boyanacak parça topraklanmış olduğundan, elektrostatik olarak yüklenmiş olan boya kolayca parçaya yapışır. Ancak bazen çok girintili ve çıkıntılı parçalarda Faraday etkisi oluşup tozun çukur alanlara girişi sorunlu olabilir. Bu durumlarda tribo tipi tabancalar kullanılır. Bu tür tabancada boya yüksek voltaj uygulanmadan, sadece sürtünmeyle positif yükle yüklenmesi sağlanır.

 

Fırınlama

Toz boya uygulanan parça fırınlama konur. Bu aşamada parça, boyanın özelliklerinde verilen süre ve sıcaklığa maruz bırakılır. Boya bu sıcaklıkta önce eriyip düz bir zemin oluşturduktan sonra kürleşir. Bu sure sonunda parça fırından çıkartıldıktan sonra boyama işlemi tamamlanmış olur. Toz Boya ürünleri genelde 200 derecede 10 dakikada kürleşirler. Ancak burada zikredilen 10 dakikalık sure parça 200 dereceye geldikten sonra başlatılır.

 

Toz Boya Tekniğinin İşlem Verimliliği

 • Toz boyada malzeme kullanım verimi %100'e yaklaşmaktadır. Fazladan püskürtülen toz boya zerrecikleri tekrar geri kazanılarak yeniden kullanım için boyama sistemine döndürülürler. Bunun sonucu toz boyamada, yaş boyaya kıyasla 1/2 ile 1/3 oranında daha az malzeme gerekir.
 • Toz Boya Otomasyonu Kolaylaştırır
 • Toz boyanın sahip olduğu üç önemli faktör otomatik uygulamaya uygun çözümler getirir:
 • - Elektrostatik metod; bir sarma etkisi meydana getirir ve toz, ürün üzerine homojen kaplanır.
 • -Toz boya ile köşelere ve girintilere ulaşmak kolaydır.
 • -Toz boya damlatmaz, bu da tabancanın yerleştirilmesini basitleştirir.

 

Toz Boyanın Üstünlüğü

Toz boya filminin "Thixotropic" özellikleri pişme sonucu kaplamanın kuru boya filmiyle elde edilene eşit olmasını temin eder. Pişirme sürecinde, toz boyanın polimerizasyonu oluşur ve boya filminin ürün üzerine yayılmasını ve sertleşmesini sağlar. Sonuç olarak elde edilen kaplama üzerinde; aşınma, paslanma, kimyasal saldırılara ve genel olarak zararlı dış etkenlere karşı mükemmel dayanıklılık ve de uygulamanın kolaylaştırılması alanında önemli gelişmeler elde edilmiştir.

 

Çevrenin Korunması

Elektrostatik toz boyama, çevresine zarar vermeyen bir metoddur; toz boyanın içinde, buharlaşabilen organik maddeler yoktur. Bunun anlamı, sadece çevrenin korunması değil, üretici için eşdeğerli solvent bazlı boyama sistemleri ile karşılaştırıldığında atık sorunu, baca ve kanal temizliği, depolama, işçi sağlığı konularında potansiyel bir tasarruf sağlar.

 

İşletme Ekonomisi

 • Elektrostatik toz boya sistemleri, önemli ölçüde işletme ekonomisi sağlar.
 • Fazla püskürtülmüş olan toz boya geri kazanımla tekrar kullanılır.
 • Astar boyamaya gereksinim yoktur.
 • Toz boya imalatçısından alındığı gibi kullanılır ve kullanılmadan önce de solventle karıştırma ya da benzeri işlemlere ihtiyaç göstermezler.
 • Filtrelenmiş veya kurutucudan geçirilmiş hava yeterlidir.

 

Elektrostatik toz boyanın avantajları

Elektrostatik toz boya; malzemelerde uzun ömürlülük, ekonomiklik, kusursuz yüzey kaplama, temizleme kolaylığı, çevreye dost, bakım kolaylığı, bol çeşitli renk seçenekleri ile estetik ve kullanım kolaylığı olan ürünler sağlar.

 

SPREY HATTI

Sprey Yıkama Hatlarının amacı başarılı boyama işlemlerini gerçekleştirerek boyanacak materyallerin her türlü dış etkenlerden temizlenerek iyi bir yapışmayı sağlamaktır. Bu işlem boyanmış olan materyallerin ortam koşullarına karşı oksidasyona karşı dayanıklı olması sağlamaktadır.

Boyanacak materyallerin ebatları, özellikleri ve kapasiteleri baz alınarak püskürtme ya da daldırma tipi sistemler uygulanır.

Yüzey temizliği gerçekleştirilecek yüzeyin işlem sırasında insan faktörüne ihtiyaç duymadan, tam otomatik olarak yüksek basınç ve hızda püskürtülen su veya kimyasal ile yakınıp durulanmasını sağlayan sisteme sprey yıkama hattı denir.

Sprey yıkama hattının kurulmasının amacı, metal yüzeyde bulunan yağ tabakasını temizlemek ve metal yüzeyde ince bir film oluşturmaktır. Bu işlemin ardından boyanacak yüzey veya metal, boya için daha elverişli, dış faktörlere karşı daha dayanıklı ve korunmalı hale getirilir. Bu otomatik sistem sayesinde sürekli olarak kimyasal değerler ve sıcaklık değerleri dijital göstergeler sayesinde takip ve kontrol edilebilir. Çalışma mekanizmasından ötürü, daldırma tipi yüzey temizleme ve işleme tesislerine göre daha verimlidir. Edinim bedeli maliyeti yüksek olmasına rağmen kısa sürede kendini amorti ederek kullanıcısına da kalite ve tüketimi az olmasından dolayı avantaj sağlar. Sıcaklık 45-55 ºC, basınç 1,5-1,8 bar ve sürenin minimum 1,5 dakika olduğu bir çalışma ortamında uygun şartlarda istenilen verim elde edilebilir. Fosfatlanan parçalar pasivasyon ve maksimum 130ºC kurutmadan sonra boyanacak hale gelerek işlem için hazır duruma getilir. Parçayı banyo yaptırma  seçenekleri ve temizleme yöntemleri işyerinin potansiyeli ve iş alanındaki tercihine göre farklılık gösterebilir. Bu sistem sayesinde toz boya işlemi öncesi hazırlıklar gerçekleştirilir.

Sprey yıkama hattı sistemleri sektörden sektöre tercihe ve işetmenin gerek duyduğu ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler gösterebilmektedir.

Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
Toz Boya Kabinleri, Pişirme Fırınları ve Sprey Hattı
WhatsApp Destek Hattı